Sunde Venskaber: Få en ny ven på tre minutter?

Sunde Venskaber: Få en ny ven på tre minutter?

Det lyder ambitiøst og måske også lidt usandsynligt. Men vores erfaring fra Sunde Venskabers arrangementer er, at selv korte møder mellem fremmede kan åbne for gode nye relationer. Og selv hvis dette ikke sker, er der meget andet at hente i arrangementerne. Læs mere nedenfor.

Hvad rolle spiller speed-friending i Sunde Venskabers arrangementer?
I forbindelse med sidste uges medieomtale af Sunde Venskaber blandt andet i Politiken og P4 København udtalte psykolog og projektleder fra Ensomme Gamles værn Andreas Nikolajsen eksempelvis at ”initiativet er at forhaste noget man skal have god tid til”. Dette kan måske bero på en opfattelse af at arrangementerne primært drejer sig om speed-friending, hvad der absolut ikke er tilfældet:

Arrangementerne varer typisk fire timer og inkluderer ud over speed-friending også sundhedsfagligt oplæg, fysisk aktivitet, fællesspisning (frokost), bingo samt kaffe og kage. Formålet med speed-friendingen er blot, at deltageren får et indblik i hvem de andre deltagere er i forhold til interesser, livssituation, personlighed m.m. Efterfølgende er der mulighed for at snakke videre under frokosten og efter arrangementet. I Politikens reportage den 16. oktober er det for eksempel også beskrevet hvordan flere af deltagerne udveksler kontaktoplysninger med hinanden under og efter arrangementet. 

Afslutningsvist vil vi sige, at vi er utrolig glade for at få feedback på arrangementerne, da det er denne der er med til at videreudvikle konceptet. Og vi håber på at alle, uanset om du er enlig, udsat eller noget helt tredje, har lyst til at deltage i vores arrangementer for at få en god og hyggelig oplevelse. Vi har et stort ønske om at kommunerne på et tidspunkt har lyst til at bidrage med en gratis kørselsordning til og fra arrangementerne, da dette vil gøre det muligt at et bredere udsnit af den ældre befolkning vil have mulighed for at komme ud og opleve noget med nogle søde og åbne jævnaldrende.

Skriv et svar