Billeder fra nogle af de tidligere arrangementer 

Marts & april 2018: Bachelor projekt 

Oktober 2018: Dagsarrangement

Billeder af fotograf Susanne Ficsher